P1400174P1400203P1400179P1400212P1400245P1400183P1400162P1400184P1400164P1400176P1400215P1400214P1400166P1400157P1400244P1400190P1400251P1400221P1400247P1400195P1400156P1400206P1400242P1400158P1400226P1400194
Asud siin: Algus > Dokumendid > Arengukava
Hetkel kehtiv lasteaia arengukava aastateks 2019-2022
 
Kõidama küla lasteaia Traksik arengukava on dokument, mis fikseerib asutuse olukorra, ühised eesmärgid ja huvid ning on tihedalt seotud lasteaia igapäeva eluga. Määrab lasteaia arendustegevuse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava ning arengukava uuendamise korra. Kõidama küla lasteaia Traksik arengukava lähtub lasteasutuse põhimäärusest, kohaliku omavalitsuse seadustest. Lasteaia arengukava koostamisse ja täiendamisse on haaratud huvigrupid: lasteaia direktor, õpetajad, lapsevanemad, hoolekogu liikmed ja vallavalitsuse esindaja.
 
Lae alla täismahus Kõidama lasteaia Traksik arengukava aastateks 2016-2018
Please activate JavaScript in your browser.

» Sitemap