Lasteaiast > Päevakava ja kodukord

Päevakava ja kodukord

RÕÕMURULLIDE RÜHMA PÄEVAKAVA.

7.30-8.30       Laste saabumine; laste vabategevus
8.30                Hommikusöök
9.00-10.30    Õppe- ja kasvatus tegevused
10.30-12.00  Mängud õues , jalutuskäigud.
12.10-12.45  Lõunasöök
13.00-15.00  Puhketund
15.00-15.45  Laste vabategevus
15.45-16.00  Õhtuoode
16.00-18.00  Laste tegevus vastavalt ilmastikule( õues, toas)
                        Kojuminek.

PÄIKESEKIIRTE RÜHMA PÄEVAKAVA.

7.30- 8.40       Laste saabumine; vabategevus.
8.40                 Hommikusöök
9.00-10.45     Õppe- ja kasvatustegevused
10.45-12.30   Õues viibimine, jalutuskäigud, mängud.
12.30-13.00   Lõunasöök.
13.00-15.00   Puhketund
15.00-15.50   Laste vabategevus
15.30 -            Õhtuoode.
16.05-18.00   Laste vaba tegevus(õues, toas) Kojuminek.

KODUKORD

LASTEAED TRAKSIKU KODUKORD

Kodukorra aluseks on

Koolieelse lasteasutuse seadus, tervisekaitsenõuded ja eeskirjad.

 

LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE

·        Loodame, et tulles hommikul koos lapsega lasteaeda, on Teil piisavalt aega, et saata oma laps rühma ja õpetajale isiklikult üle anda.

·        Neli korda aastas on lasteaia tööpäev lühendatud: enne jõulupüha, uut aastat, vabariigi aastapäeva ja jaanipäeva.

·        Palun rääkige hommikul õpetajale kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada teie lapse päeva (näiteks halvasti magatud öö vms.), siis suudame teie last paremini mõista.

·        Palun tooge laps lasteaeda õigeaegselt:

-kui laps sööb hommikueinet, siis kümme minutit enne söögi algust.
-kui laps ei söö hommikueinet, siis palun tuua laps lasteaeda hiljemalt kella 9.00-ks.  

-Hilisemad toomised kooskõlastada rühmaõpetajatega.

-kui laps tuleb lasteaeda hiljem või lahkub varem, teatada sellest eelnevalt õpetajale.

·        Laps tuleb ja läheb lasteaiast ainult lapsevanemaga või lapsevanema poolt määratud isikuga.

·        LAPSE SAATMINE VÄRAVA JUUREST ÜKSI ON KEELATUD !

·        Lapsevanemal on keelatud jätta last üksinda lasteaia territooriumile või ruumidesse.

·        Turvalisuse tagamiseks palun saata laps alati rühma ja anda õpetajale üle.

·        Kui õpetaja on lapse lapsevanemale üle andnud, vastutab lapse eest lapsevanem k.a koos lastevanematega toimuvatel  ühisüritustel.

·        Kui lapsevanem on lapse üle andnud õpetajale, vastutab lapse eest õpetaja..

·        Võõrale isikule ja ebakaines olekus inimesele last üle ei anta.

·        Palun teatage meile, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale lapsevanemate.

·        Kui te tulete lapsele järele, siis palun ärge lahkuge rühma õpetajaga kontakti võtmata (ka õues olles).

·        Kui muutub teie kodune aadress ja telefoni number, siis palun teavitage sellest rühma õpetajat.

·      Palun tutvuge rühma infostendiga ja välisuksel oleva informatsiooniga

 

LASTEAAIAST PUUDUMINE JA SÖÖMINE

·        Kui laps jääb puuduma, palun teatada sellest eelmise päeva õhtul või sama päeva hommikul hiljemalt kell 7.30- 8.00-ni lasteaia telefonil        43 71237, rühmaõpetajale.(Mitte saata sõnumiga lapse puudumisest)

·        Peale puudumist palun teatada lapse tulemisest lasteaeda eelmise päeva õhtul või sama päeva hommikul hiljemalt kell 7.30 - 8.00 -ni lasteaia telefonil 43 71237, rühmaõpetajale,  et saaksime arvestada toiduga. Hilisemal teatamisel või mitteteatamisel tuleb teil tasuda esimese puudumise päeva toiduraha. Lasteaias on kolm toidukorda rühma stendil.

·        Palun teavitage õpetajat, kui Teie laps on mõne toiduainete suhtes allergiline, perearstilt tuleb tuua tõend.

·        Kui annate lapsele kodust kaasa maiustusi, puuvilju jne., siis ikka nii, et saab kõigi kohalolijatega jagada.

 

LASTE TERVIS JA HAIGUSED

·        Lasteaeda tuuakse terve laps.

·        Laps, kes on toodud kollektiivi, võtab osa kõigist rühma tegevustest, k.a. õuesviibimine.

·         Haige lapse hoiukoht on kodu.

·        Rühmaõpetajal on õigus rühma mitte vastu võtta haigustunnustega last, kui tal on: köha, nohu, halb enesetunne, palavik, kõht lahti, nahalööve, silmapõletik, peatäid vms.

·        Rühmaõpetajal on seadusega keelatud anda lapsele lasteaias ravimeid (v.a. erandjuhud (kroonilised haigused), mil õpetaja lähtub raviarsti ettekirjutusest), ega luba ka lapsel neid iseseisvalt sisse võtta. Laps ravitakse terveks kodus.

·        Võimalusel hoida last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps vastuvõtlik nakkustele.

·        Kui laps haigestub lasteaias, võtab rühmaõpetaja vanemaga kohe ühendust. Haige laps saadetakse koju.

·         Palun teatada, kui teie laps on haigestunud nakkushaigusse.

·        Lasteaias jälgib laste kõne arengut logopeed. Juhul, kui te ei soovi, et teie laps logopeedi juures käiks, andke palun sellest kirjalikult teada direktorile.

 

RIIETUS

·      Laps vajab vastavalt ilmale sobivaid riideid kogu päevaks.(ka vihmariideid). Loomulikult teate Teie kõige paremini, kas laps on külmakartlik või karastatud.

·      Palun tuua laps lasteaeda puhaste ja tervete riietega (k.a. jope lukud) ning korrastatud välimusega. Vajalikud on ka vahetusjalatsid.

·      Suve perioodil on ka vajalik õues käimisel õhuke müts, mis kaitseb last päikese eest.

·        Jahedamal perioodil anda kaasa õuekindad, mis ei karda määrdumist (soovitavalt labakindad, sõrmikud võiks kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna).

·      Tagavarariided on hea hoida riidest kotikeses, mis saab riputada nagisse.

·      Palun lapsele lasteaeda kaasa anda spordiriided ( T särk ja lühikesed püksid) ja magamisriided (pid¸aama  või öösärk). Võimlemisriided kui ka magamisriided panna riidest kotikesse, milledel on peal lapse nimi.

·      Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, soovitame need varustada lapse nimega.

·      Toas on vajalikud vahetusjalanõud, mille jalga panekuga ja äravõtmisega  laps ise hakkama saab ( ei soovita pehme tallaga susse).

·        Palun jälgida lapse jala kasvamist ja aastaaegade vaheldumist.

·      Õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme.

 

LASTE KAPID JA ISIKLIKUD HÜGIEENI TARBED

 

·        Palun hoida laste kapid korras. Võtke kaasa teile tehtud laste joonistused, üleliigsed (aastaaegade vaheldumisel), määrdunud riided, jalanõud jms.

·        jälgige, et lapse kapis oleksid isiklikud hügieeni vahendid: KAMM/HARI ja PABERTASKURÄTIKUD.

·        Palun sättida tüdrukute pikad juuksed patsi (pikkade juustega tüdrukutel võiksid olla tagavaraks juuksekummid ja klambrid).

 

 

MAKSEKVIITUNGID

·        Toiduraha ja kohatasu maksmise summad saadab valla  raamatupidaja  lapsevanema meilile.

·         Maksekorralduse panka maksmise tähtaeg on jooksva kuu 20. kuupäev.

·        Lapse lasteaias mitte viibimine ei vabasta lapsevanemat osalustasu maksmisest.

·         Makseraskuste ilmnemisel pöörduda koheselt lasteaia direktori poole. Nimekirjast arvatakse laps välja vanemapoolse rahastamiskohustuse täitmata jätmise korral 2 kuu jooksul .

MÄNGUASJAD

·        Lasteaias on piisavalt mänguasju, kodust ei ole vaja kaasa võtta.

·        Kui lapsel on kaasas jalgratas, siis anda  kaasa ka markeeritud kiiver.

·        Laps ei tule lasteaeda isikliku raha ja mobiiltelefoniga.

       

SÜNNIPÄEVAD

·        Lasteaias tähistame laste sünnipäevi ühise lauluringiga. Sünnipäevalast õnnitleme kaardiga. Soovi korral võib sünnipäevalaps kostitada teisi maiustustega, arvestades seejuures laste arvuga lasteaias.(32 last)

·        OMA KÜPSETATUD TORDI JA KRINGLI LASTEAEDA TOOMINE ON KEELATUD !

·        NÄTSUD JÄÄVAD KOJU!

 

KOOSTÖÖ

·        Hea koostöö ja vastastikune usaldus lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.

·         Lasteaed on lapse koduse kasvatuse toetaja, seetõttu on vajalik rühma töötajatel tunda lapse harjumusi, teada tervise häiretest ja muudest lapsega seonduvatest kodustest probleemidest. Kord aastas toimub õpetajate ja lastevanemate vahel lapse arengut puudutav arenguvestlus.

·        Ärge kartke pöörduda lasteaia õpetajate, liikumis- ja muusikaõpetaja, logopeedi, juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole abi ja nõu saamiseks.Oma rühma mured jagada oma rühma õpetajatega.

·        Vanem võtab võimalusel osa rühma lastevanemate koosolekutest. Rühma koosolekult puudunud lapsevanem saab infot rühmaõpetajatelt või koosoleku protokollist.

·        Lasteaias toimuvatest pidudest ja teistest ühisüritustest teatame info stendil (välisuks) ja lasteaia kodulehe kaudu.

·        Palun tutvuge rühmas stendiga, kuhu on välja pandud nädala tähtsamad tööd ning tegemised. Ärge unustage seda tähele panna, sest lapsele on innustav, et tema tegevuse vastu huvi tuntakse.

·        Kõik lastega ja lastevanematega rühmas toimuv on konfidentsiaalne.

      Iga kooliminev laps saab lasteaiast kaasa arengumapi, soovitav oleks seda täiendada ka kooliperioodil.