Lasteaiast > Ajalugu

Ajalugu

1969 a. sügis.

Alustas tööd Suure-Jaani Metsamajandi Lastepäevakodu.                              Juhataja Külli Kuusik.


1970 a. juhataja Gladys Tirusson


1978 a.juhataja Liia Piirsoo

 

01.09.1991 a.

Toimus üleminek Suure-Jaani valla alluvusse ja nimeks sai Kõidama Lasteaed. 

 

06.11.1995 a.

Kinnitati ametlikuks nimeks Kõidama Lasteaed „Traksik”


 

23.06.2001 a.. Tunnistati lasteaia õueala kaunimaks Suure-Jaani vallas

 

01.09.2001 a.

Sai noorem rühm nimeks „Rõõmurullid” ja vanem rühm „Päikesekiired”

 

10.12.2001 a.

Toimus liitumine Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga

 

2005 a. juhataja Sirje Hansen


2005 - 2006 õ/a.

Lasteaed osales KIK-i projektis „Tahan tunda ja hoida loodust”


19.03.2007 a.

Esietendus muusiikal  " Pöial - Liisi ". Muusikaõpetaja  Valve Sengbusch


 27.09.2007 a.

Valmis lasteaia liiklusväljak. - juhataja Sirje Hansen


2008 a.

direktor Agnes Meerits, hiljem Agnes Papp.


2009 a.

Lasteaed osales KIK-i projektis „Kõidama laste retk putukate maailma”

 

2009 - 2010 õ/a.

Lasteaed osales KIK-i projektis "Kõidama lasteaia sinasõprus metsaga"

 

2011  - 2012 õ/a.

Lasteaed osales KIK-i projektis "Loodus õpetab Kõidama lasteaias"


2013 a..märtsis liitus lasteaed projektiga  "Kiusamisest vaba lasteaed"


2014 a..sügisest direktor Valve Sengbusch.

*Valmis õue väike lava, uus kõnnitee ja uus aed. Viime läbi võimalikult palju tegevusi õues, varju all on kooli  tahvel numbrite ja tähtedega, kell, loovmänguks sirm ja väikesed tegelased ( loomad, nukud jms.).

*Elektrisüsteemi korrastamine: paigaldusplaanid, dokumentatsioon, piksekaitse jms.


2015 a.valla aasta haridusjuht Valve Sengbusch


2016 a. sanitarremont lasteaia siseruumides.


2017 a..suvel valmis õealale mänguväljak Praktik.


2018 a. Lasteaed võitis rändkulbi ( pikkus 1m.).Toimus konkurss "Parim küpsetis lasteaias" Meie küpsetis " Pehme piparkook" osutus lasteaedade lemmikuks ( kokk Aili Simuste)

* suvel maja fassaadi värvimine

*lasteaia parkla pindamine

*2018 a.valla  aasta alushariduse õpetaja Urve Helbma töötanud 34aastat)

 2019 a.sügis - Lasteaia 50 a. juubel. Lõpetajaid 334.