Lasteaiast > Ajalugu

Ajalugu

29.10.1969a.

Alustas tööd Suure-Jaani Metsamajandi Lastepäevakodu

 

01.09.1991a.

Toimus üleminek Suure-Jaani valla alluvusse ja nimeks sai Kõidama Lasteaed. Juhataja Külli Kuusik


1070 .a juhataja Gladys Tirusson.

 

06.11.1995a.

Kinnitati ametlikuks nimeks Kõidama Lasteaed „Traksik”

 

1978.a. juhataja Liia Piirsoo.

 

23.06.2001a. Tunnistati lasteaia õueala kaunimaks Suure-Jaani vallas

 

01.09.2001a.

Sai noorem rühm nimeks „Rõõmurullid” ja vanem rühm „Päikesekiired”

 

10.12.2001a.

Toimus liitumine Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga

 

2005.a. juhataja Sirje Hansen


2005a.-2006a.

Lasteaed osales KIK-i projektis „Tahan tunda ja hoida loodust”


19.03.2007 a.

Esietendus muusiikal  " Pöial - Liisi ". Muusikaõpetaja  Valve Sengbusch


 27.09.2007a.

Valmis lasteaia liiklusväljak. - juhataja Sirje Hansen


2008a.. 

direktor Agnes Meerits, hiljem Agnes Papp.


2009a.

Lasteaed osales KIK-i projektis „Kõidama laste retk putukate maailma”

 

2009a.- 2010a.

Lasteaed osales KIK-i projektis "Kõidama lasteaia sinasõprus metsaga"

 

2011.a - 2012.a

Lasteaed osales KIK-i projektis "Loodus õpetab Kõidama lasteaias"


2013.a.märtsis liitus lasteaed projektiga  "Kiusamisest vaba lasteaed"


2014.a.sügisest direktori kt. Valve Sengbusch.

Valmis õue väike lava, uus kõnnitee ja uus aed. Viime läbi võimalikult palju tegevusi õues, varju all on kooli  tahvel numbrite ja tähtedega, kell, loovmänguks sirm ja väikesed tegelased ( loomad nukud jms.).


2015.a. Aasta haridusjuht Valve Sengbusch


2017.a.suvel valmis õealale mänguväljak Praktik.