Lasteaiast > Arengukava

ArengukavaKõidama küla lasteaia Traksik arengukava on dokument, mis fikseerib asutuse olukorra, ühised eesmärgid ja huvid ning on tihedalt seotud lasteaia igapäeva eluga. Määrab lasteaia arendustegevuse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava ning arengukava uuendamise korra. Kõidama küla lasteaia Traksik arengukava lähtub lasteasutuse põhimäärusest, kohaliku omavalitsuse seadustest. Lasteaia arengukava koostamisse ja täiendamisse on haaratud huvigrupid: lasteaia direktor, õpetajad, lapsevanemad, hoolekogu liikmed ja vallavalitsuse esindaja.